Shenzhen Solid di Electronics Co, Ltd

Kvalita je naša najkonkurencieschopnejšou silnou stránkou, stabilita a spoľahlivosť sú najväčšou vlastnosťou produktov Di-solid!

Vysielače s vysokorýchlostnými bezdrôtovými dátami

High rate wireless data transceivers