Shenzhen Solid di Electronics Co, Ltd

Kvalita je naša najkonkurencieschopnejšou silnou stránkou, stabilita a spoľahlivosť sú najväčšou vlastnosťou produktov Di-solid!

Domov > Noviny > Obsah
Faktory prenosovej rýchlosti pre modemy
- Apr 14, 2017 -

Skutočná rýchlosť prenosu závisí hlavne od nasledujúcich faktorov:

1. Kvalita telefónnej linky

Keďže modulovaný signál sa prenáša cez telefónnu linku, modem zníži rýchlosť, aby sa zabezpečila presnosť, ak telefónna linka nie je v dobrej kvalite. Za týmto účelom, pri pripájaní modemov, aby sa minimalizovala dĺžka pripojenia, redundantné káble na rezanie, nezakrývajte sa v kruhu. Okrem toho je najlepšie, aby sa nepoužívali prípony, elektroinštalácia by sa tiež mala vyhnúť televíznym a iným zdrojom rušenia.

2. Existuje dostatočná šírka pásma

Ak počet ľudí online v tom istom čase spôsobí preťaženie a preťaženie linky, rýchlosť prenosu modemu bude prirodzene klesať. Preto je dôležité, aby ISP poskytol dostatočnú šírku pásma. Navyše je vylúčené surfovanie po internete počas špičkových hodín. Najmä pri sťahovaní súborov bude špičkové hodiny a nepríjemné hodiny času na sťahovanie niekoľkonásobok rozdielu.

3. Rýchlosť druhého modemu

Modulačné protokoly podporované modemami sú spätne kompatibilné a skutočná rýchlosť pripojenia závisí od stránky s nižšou rýchlosťou. Preto, ak druhý modem je 14.4K, to znamená použitie 56K modemu, ale aj len vo výške 14400bps pripojenie.