Shenzhen Solid di Electronics Co, Ltd

Kvalita je naša najkonkurencieschopnejšou silnou stránkou, stabilita a spoľahlivosť sú najväčšou vlastnosťou produktov Di-solid!

Domov > Noviny > Obsah
Návrh a implementácia multi-rate modemu
- Apr 14, 2017 -

V moderných komunikačných systémoch koexistuje viacnásobné sadzby informácií a multifunkčná kompatibilita sa stáva významným problémom. Na základe priameho sekvenčného rozptylu spektra (DS-SS) a konvolučného kódovania sa navrhuje spôsob realizácie multi-rýchlosti kompatibilného modemu a rôzne informačné rýchlosti zaberajú rovnakú prenosovú šírku pásma výberom pseudonáhodných sekvencií rôznych dĺžok alebo konvolučného kódovania . V tomto článku sa detailne diskutuje o kódovacej a dekódovacej časti rozptýleného spektra, o rozšírení a konvolučnom kóde, o princípe a spôsobe realizácie kľúčového modulu, o overení komunikačného systému využívajúceho tento modem a o poskytnutí testovacích dát .