Shenzhen Solid di Electronics Co, Ltd

Kvalita je naša najkonkurencieschopnejšou silnou stránkou, stabilita a spoľahlivosť sú najväčšou vlastnosťou produktov Di-solid!

Domov > Výstava > Obsah
Požiadavky vysielača RF
- Apr 17, 2017 -

Vysielač RF vysielača je široko používaný v monitorovaní vozidiel, diaľkovom ovládaní, telemetrii, malom bezdrôtovom sieťovom digitálnom zvuku, digitálnom prenosu obrazu a ďalších poliach.

Modul musí používať moduláciu signálu na bežnú prácu, bežné kódovacie zariadenia s pevným kódom, ako napríklad PT2262 / 2272, pokiaľ je priame pripojenie veľmi jednoduché, pretože ide o špecializovaný kódovací čip, takže účinok je veľmi dobrá prenosová vzdialenosť.