Shenzhen Solid di Electronics Co, Ltd

Kvalita je naša najkonkurencieschopnejšou silnou stránkou, stabilita a spoľahlivosť sú najväčšou vlastnosťou produktov Di-solid!

Domov > Výstava > Obsah
Výskum a návrh bezdrôtového úzkopásmového modemu
- Apr 14, 2017 -

V tomto článku sa skúma prenosová spoľahlivosť bezdrôtovej úzkopásmovej komunikácie a navrhuje sa metóda implementácie. Prenos dát v bezdrôtových kanáloch, náchylný na multipath, blednutie, rušenie, hluk a ďalšie podmienky, štúdium bezdrôtového prenosu kanálov spoľahlivosť rôznych metód, konvenčná metóda je prostredie bieleho šumu ako hlavné metódy výskumu, ako je kódovanie kanálov, modulácia A demodulačná technológia. Bezdrôtový úzkopásmový kanál je kanál pre burst, kódovanie bežných kanálov nie je schopné napraviť neočakávané chyby. RS kód má silnú schopnosť korekcie chýb, tento článok najskôr analyzuje výkon kódovania Rs a kódovania vkladania v burstovom kanáli. Súčasne pomocou kódu RS a vkladanie kódovanie, takže schopnosť nápravy náhlu chybu nepretržitého vylepšenia výrazne. Používanie frekvencie QPSK je vysoké, dopyt Snr je nízky. V tomto príspevku sa analyzuje výkonová spektrálna hustota a rýchlosť prenosu QPSK.