Shenzhen Solid di Electronics Co, Ltd

Kvalita je naša najkonkurencieschopnejšou silnou stránkou, stabilita a spoľahlivosť sú najväčšou vlastnosťou produktov Di-solid!

Domov > Výstava > Obsah
Modemy pre vyhradenú bezdrôtovú komunikáciu
- Apr 14, 2017 -

Železnice, diaľnice, letectvo, ako napríklad prevádzka v používaní vyhradenej bezdrôtovej komunikácie, ktorá sa všeobecne používa iba ako volanie a používanie analógových kanálov, avšak s automatizáciou prevádzky premávky a automatizácie príkazov tiež naliehavú požiadavku na prenos dát, Ako simulovať dáta prenosu bezdrôtovej hlasovej informácie, znížiť BER, zvýšiť spoľahlivosť, stať sa znepokojením. Jednou z hlavných funkcií dátového signálu modemu je binárny signál "1" "0", ktorý vyžaduje jeho prenos, môže presne obnoviť pôvodný signál na prijímacom konci. Dátový signál predstavovaný vysokou, nízkou úrovňou "1" a "0" obsahuje pomerne široké spektrum od začiatku nulovej frekvencie (DC), ak je priamo v pásme 300 -