Shenzhen Solid di Electronics Co, Ltd

Kvalita je naša najkonkurencieschopnejšou silnou stránkou, stabilita a spoľahlivosť sú najväčšou vlastnosťou produktov Di-solid!

Domov > Výstava > Obsah
Vlastnosti bezdrôtového prijímača
- Apr 14, 2017 -

Vzhľadom k tomu, že siete WLAN sa používajú v pásmach 2,4 G, sú signály 2,4 G citlivé

Stratová strata (zmiernenie), zhoda, kapacita tienenia, vonkajšie rušenie a ďalšie faktory vedúce v tomto prípade k zlej kvalite prijímacej siete WLAN a WLAN prijímačov môžu účinne zlepšiť kvalitu prijímacej siete WLAN a zvýšiť intenzitu signálu siete WLAN.