Shenzhen Solid di Electronics Co, Ltd

Kvalita je naša najkonkurencieschopnejšou silnou stránkou, stabilita a spoľahlivosť sú najväčšou vlastnosťou produktov Di-solid!

Domov > Výstava > Obsah
Stručná prezentácia RF vysielača
- Apr 17, 2017 -

Vysielač RF vysielača široko používaný v monitorovaní vozidiel, diaľkové ovládanie, telemetria, malá bezdrôtová sieť, čítanie bezdrôtových počítačov, systém kontroly prístupu, komunitné stránkovanie, priemyselný systém na získavanie údajov, bezdrôtové značky, identifikácia, bezkontaktná RF čipová karta, , Bezpečnostný požiarny systém, bezdrôtový systém diaľkového ovládania, získavanie biologických signálov, hydrologické a meteorologické monitorovanie, riadenie robotiky, bezdrôtová komunikácia dát 232, bezdrôtová 485/422 dátová komunikácia, digitálny zvuk, prenos digitálneho obrazu a ďalšie polia.