Shenzhen Solid di Electronics Co, Ltd

Kvalita je naša najkonkurencieschopnejšou silnou stránkou, stabilita a spoľahlivosť sú najväčšou vlastnosťou produktov Di-solid!

Domov > Výstava > Obsah
Základné znalosti bezdrôtového vysielača / prijímača
- Apr 14, 2017 -

Prijímač bezdrôtovej siete: Taktiež známy ako bezdrôtová sieťová karta s vysokým výkonom, bezdrôtová sieť. Sieťová karta spája rozhranie USB počítača, automaticky vyhľadáva bezdrôtovú sieť v blízkosti veľkej oblasti a realizuje bezdrôtový prístup k internetu.

Bezdrôtová sieť LAN je sieť LAN, ktorá používa bezdrôtové pripojenia. Používa rádiové vlny ako médium prenosu dát. Prepravná vzdialenosť je vo všeobecnosti niekoľko desaťročí. Chrbtica bezdrôtovej siete LAN zvyčajne používa káble a používatelia bezdrôtovej siete LAN pristupujú k bezdrôtovej sieti LAN prostredníctvom jedného alebo viacerých bezdrôtových prístupových bodov. Bezdrôtová sieť LAN sa v súčasnosti bežne používa v obchodných štvrtiach, na univerzitách, na letiskách a na iných verejných miestach. Najčastejšou normou pre bezdrôtovú sieť LAN je štandardná séria definovaných prác.